Kennispartner in…
integrale projectbeheersing

Kennispartner in... integrale projectbeheersing

Een van onze ervaren professionals, Peter van Prooijen, is gespecialiseerd in integrale  projectbeheersing. Dat betekent dat hij is staat is om de relatie te leggen tussen de verschillende beheersaspecten. Peter vertelt ons tijdens het interview meer over zijn loopbaancarrière, de interessante aspecten van het veelzijdige vak projectbeheersing en geeft een aantal nuttige tips voor zowel young professionals als voor mensen die een mogelijke overstap naar dit vak overwegen.

Waar het allemaal begon…

“Na afronding van mijn opleiding werktuigbouwkunde startte ik als engineer via een detacheringsbureau. Daar kreeg ik na een aantal opdrachten de mogelijkheid om mijzelf te verbreden in het vak projectbeheersing. Al vrij snel kwam ik erachter dat naast technische kennis ook bedrijfskundige kennis goed van pas komt in dit vakgebied. Daarom besloot ik in de avonduren de opleiding bedrijfseconomie te volgen. Uiteindelijk ben ik aangesloten bij een engineeringsbureau. Daar heb ik meegewerkt aan prachtige, uitdagende projecten. O.a. aan het 250 meter hoge reuzenrad ‘Ain Dubai’.”

Tijd voor een nieuwe uitdaging

Een paar jaar geleden maakte Peter bewust de overstap naar Aram, omdat hij op zoek was naar een nieuwe uitdaging in de wereld van projectbeheersing. “Ons vak is heel breed en divers. Ik vind het een leuke uitdaging om vanuit dat brede perspectief naar projecten te kijken. Eerlijk gezegd leuker dan me slechts met één van de aspecten ervan bezig te houden. Geef mij maar een grote brei van verschillende werkzaamheden, zodat ik vanuit een helicopterview de puzzel kan leggen. Ik wist dus goed waar ik naar op zoek was in een nieuwe uitdaging, namelijk een plek waar ik kan werken vanuit een integrale kijk op projecten.”

Integrale projectplanning

“Inmiddels ben ik langere tijd als projectplanner gedetacheerd bij dezelfde opdrachtgever. Hier ben ik verantwoordelijk voor de integrale projectplanning. Als onderdeel van het kernteam ben ik nauw betrokken bij de dagelijkse sturing van een project. Dat betekent concreet dat ik me bezig houd met het opstellen en continu actualiseren van de projectplanning, eventuele tijdsrisico’s in kaart breng en daar intern goed over moet kunnen communiceren. Het is belangrijk dat ik de projectplanning vanuit een integraal perspectief bekijk. En mijn bevindingen met het kernteam bespreek en advies geef over de voortgang, afwijkingen, knelpunten en mogelijke risico’s. Naast deze kerntaak mag ik me in deze opdracht ook met twee andere onderwerpen bezighouden. Namelijk met het continue verbeteren van het planningsproces, zodat er binnen meer projecten integrale projectbeheersing kan worden toegepast. En ik maak onderdeel uit van het team cost engineering.”

Samenbrengen van informatie vanuit verschillende invalshoeken

“Wat mijn voornaamste toegevoegd waarde is? Ik denk het samenbrengen van informatie vanuit verschillende invalshoeken, zodat ik het kernteam voed met nieuwe inzichten. Dit vormt de basis waarmee we als team voor het project goede en weloverwogen beslissingen kunnen nemen. In deze baan komt eigenlijk alles mooi samen waar ik energie van krijg in mijn werk; mensen met elkaar verbinden en vakinhoudelijk de juiste vertaalslag weten te maken en daarover rapporteren.”

In deze baan komt eigenlijk alles mooi samen waar ik energie van krijg in mijn werk; mensen met elkaar verbinden en vakinhoudelijk de juiste vertaalslag weten te maken en daarover rapporteren.

Tips voor young professionals

“Zorg ervoor dat je goed luistert naar de precieze wensen van de opdrachtgever. Hiervoor moet je achter je beeldscherm vandaan komen, met verschillende mensen in gesprek gaan en een proactieve houding aannemen. Laat zien wat je doet én kunt. Maak bijvoorbeeld op basis van rapportages inzichtelijk of je de vraag van de opdrachtgever juist hebt geïnterpreteerd om vervolgens een doorvertaling te maken naar concrete oplossingen. Als je dat goed doet, ervaar je vanzelf dat het vak alleen maar leuker en veelzijdiger wordt en jouw expertise waarde toevoegt.”

Ook als je nog niet thuis bent in het vak projectbeheersing, is een overstap mogelijk

“Als je mij vraagt waar je affiniteit mee moet hebben om dit vak leuk te vinden, zeg ik steevast dat het allereerst handig is als je enigszins van techniek houdt. Je komt in dit vak namelijk vaak op technische projecten terecht. Daarnaast moet je het leuk vinden om met verschillende  mensen om te gaan en verbindingen te leggen. Het beheersen van soft skills is bijna net zo belangrijk als de inhoud van ons vak. Dus als je het een goed kan, is het ander te leren. Zoals je merkt, ben ik heel enthousiast over hetgeen ik doe. Dus ik kan het eigenlijk iedereen aanraden!”

Ik ben heel enthousiast over hetgeen ik doe. Dus ik kan het eigenlijk iedereen aanraden!

Kennispartner in…
planning & risicomanagement

Headerfoto werken bij Aram

Kennispartner in... planning & risicomanagement

Acht jaar geleden begon onze collega Chang Hing Liu als planning engineer bij Aram. Na afronding van zijn studie Bedrijfskunde wist hij nog niet zo goed wat hij wilde gaan doen. Na een korte zoektocht, startte hij uiteindelijk met open vizier zijn loopbaan bij Aram als planning engineer. Het planningsvak was totaal nieuw voor hem. Inmiddels is hij één van onze senior collega’s die naast planning ook gespecialiseerd is in risicomanagement. In dit interview lees je meer over hoe dat is gegaan.

De start van je loopbaan

We beginnen bij het begin; het moment dat Chang klaar was met zijn master in Finance & Investments. “Aan het begin van mijn loopbaancarrière vond ik het eerlijk gezegd best ingewikkeld om hetgeen ik leuk vond om te doen, te vertalen in een concrete baan. Ik wist dat ik energie kreeg van cijfers en hoofdrekenen en op zoek was naar een baan met voldoende afwisseling. Aram kwam op dat moment op mijn pad, maar ik vond het lastig om een concreet beeld te krijgen van het vak planning. Mijn perceptie was dat dit vakgebied voornamelijk is weggelegd voor technische mensen. Maar dat bleek gelukkig niet het geval. Een technische achtergrond is een pré, maar geen must. Omdat ik een goed gevoel had bij Aram als bedrijf en het me aansprak dat zij in veel verschillende sectoren actief zijn, heb ik de kans die me werd geboden met beide handen aangegrepen. Ik startte met een intensief opleidingstraject om meer te leren over het vak projectbeheersing. Daarna was het tijd voor mijn eerste opdracht onder het bezielend oog van een senior collega. Gedurende mijn eerste jaar heb ik in verschillende tenderteams als planner meegedraaid. Daar heb ik superveel van geleerd!“

Naast planning ook gespecialiseerd in risicomanagement

Inmiddels is Chang doorgegroeid tot een van onze senior adviseurs projectbeheersing. Zijn wens om binnen verschillende sectoren werkzaam te zijn, is ingewilligd. Zo heeft Chang de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen de werkvelden grond-, weg- en waterbouw, olie & gas en offshore (energy). Daarnaast heeft hij ook de mogelijkheid gekregen om zich vakinhoudelijk te verbreden. “Op mijn huidige opdracht ben ik voor een aantal projecten specifiek verantwoordelijk voor planning. Dat betekent dat ik een projectplanning opstel, die de afhankelijkheden en raakvlakken van verschillende disciplines binnen het project inzichtelijk maakt. Het doel van zo’n planning is het opleveren van de projectscope binnen de gestelde tijd en beschikbaar budget. Op andere projecten ben ik alleen verantwoordelijk voor risicomanagement. Hiervoor faciliteer ik onder andere sessies waarbij risico’s worden geïdentificeerd en de effecten gekwantificeerd. Ik daag het projectteam uit met de vraag hoe zij deze risico’s kunnen mitigeren. Zo’n sessie levert vaak interessante discussies op. Het is mijn doel om deze gesprekken te leiden en de risico’s te borgen in het risicodossier. Als de vraag van het project is om de gevolgen in tijd inzichtelijk te maken, stel ik een probabilistische planning op. Als er behoefte is om de gevolgen in geld duidelijk te maken, stel ik aan de hand van een Monte Carlo analyse een risicobudget op. Het leukste vind ik om op projecten werkzaam te zijn waarbij ik verantwoordelijk ben voor zowel planning als risicomanagement. Dan kan ik het project namelijk vanuit de verschillende invalshoeken bekijken en ben ik mijn inziens van grotere toegevoegde waarde.”

Als je het mij vraagt is het een vak voor het schaap met de vijf poten. Naast vakinhoudelijke kennis is het beheersen van de juiste soft skills ook heel belangrijk.

Benodigde competenties en vaardigheden

Op de vraag welke competenties en vaardigheden handig zijn voor dit vakgebied, is het even stil en antwoordt Chang daarna glimlachend: “Tja, als je het mij vraagt is het een vak voor het schaap met de vijf poten. Naast vakinhoudelijke kennis is het beheersen van de juiste soft skills ook heel belangrijk. Denk aan: aanvoelen met wat voor persoon je in gesprek gaat, wat de rol is van de verschillende teamleden in het project, voortuit denken waar je teamleden en projectmanager van wakker liggen en in staat zijn om een pragmatische vertaalslag te maken van data en cijfers. Flexibiliteit en kunnen meebewegen als er wat verandert, is trouwens ook een belangrijke competentie. Gedurende de uitvoering van een project kunnen er namelijk allerlei wijzigingen optreden waar je als adviseur projectbeheersing gelijk op moet acteren.” We sluiten het gesprek af met een tip voor toekomstige starters in dit vakgebied. “Mijn voornaamste tip is om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te gaan over het vak om zo een duidelijk beeld te vormen wat het inhoudt en hoe iemand dit aanpakt. Ik merk dat iedereen dat op zijn eigen manier doet. Ik heb veel gehad aan de verschillende gesprekken die ik met professionals heb gevoerd toen ik startte. Het heeft mij een duidelijker beeld gegeven hoe breed het vak is en hoe je je rol als planner of risicomanager binnen een projectteam kunt oppakken.”