Skip to content

Planningsmanagement

Met een goede projectplanning krijgt u inzicht in de afhankelijkheden, risico’s en belangrijke mijlpalen van een project.

BEWAAK UW PROJECTVOORTGANG EN RESULTAAT

Het maken van een projectplanning is maatwerk en speelt een essentiële rol bij het beheersen van complexe, multidisciplinaire projecten. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van professionele projectplanning software zoals, Oracle Primavera P6, Microsoft Project of TILOS. Planningsmanagement zorgt voor grip op een project en maakt de besluitvorming hierover inzichtelijk. Daarnaast creëert het een realistisch plan waarin de voortgang en risico’s worden bewaakt. Wij zien een projectplanning als een voornaam communicatiemiddel, waarmee onder andere de interne en externe afhankelijkheden worden aangeduid. Een goede planning maakt bovendien de verschillende interfaces inzichtelijk.

Aram past planningsmanagement toe in verschillende fases van een project van verkenning tot oplevering. Wij zijn actief in verschillende sectoren aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemers zijde.

Aram is de officiële partner van:

Logo
Logo
Logo
Logo

Krijg grip op uw project met planningsmanagement en behaal binnen tijd, budget en scope het gewenste resultaat.

Wat levert planningsmanagement u op?

Onze bewezen aanpak in planningsmanagement

Krijg inzicht met PLANNINGSMANAGEMENT IN DE VERSCHILLENDE FASES VAN UW PROJECT

Projectplanning op maat met Oracle Primavera P6

Projectplanning met Oracle Primavera P6 PPM en EPPM vereist kennis en ervaring. Dit projectmanagement softwarepakket is complex, maar ook het meest uitgebreide pakket voor uw projectplanning. Het opstellen van een Primavera P6 projectplanning behoort tot de basisvaardigheden van onze adviseurs. De planning is een krachtig communicatiemiddel voor zowel de interne verantwoording als voor het informeren van overige (externe) stakeholders.

Identificeer welk effect risico’s hebben op uw project

Binnen een probabilistische planning worden planning en risico’s aan elkaar gekoppeld. Deze analyse geeft inzicht in de effecten van risico’s op de planning. Zo krijgt u een beter overzicht welke risico’s uw einddatum beïnvloeden en hoe u effectief beheersmaatregelen of versnellingsmaatregelen kunt inzetten om uw gewenste projectresultaat te behalen. Bovendien maakt het inzichtelijk waar mogelijke vertragingen kunnen ontstaan, waardoor claims worden voorkomen.

Stem activiteiten, resources en productie op elkaar af met een integrale projectplanning

Wij zien de projectplanning als de ruggengraat van een complex project. In een integrale projectplanning leggen wij een relatie tussen de verschillende activiteiten, capaciteit, kosten, productie en locatie. Het opstellen van een integrale projectplanning valt of staat met de inzet en kennis van de projectplanner of planning manager. Met name tijdens het bewaken van de voortgang en logistiek is de integrale projectplanning belangrijk om risico’s te reduceren, te beheersen en de invloed van de verschillende factoren transparant te maken.

Analyse mogelijkheden voor een probabilistische planning

Een goed risicodossier maakt het opstellen van een probabilistische planning mogelijk. Daarom gaan planningsmanagement en risicomanagement vaak hand in hand. Aram is ook gespecialiseerd in risicomanagement.

Wij helpen u graag met diverse planningsmanagement vraagstukken

Opstellen van diverse soorten planningen
• Tenderplanning
• Projectplanning
• Productieplanning
• Portfolioplanning
Begeleiden van scrum sessies of agile werken
Een projectplanning is een goede kapstok voor agile werken. Wij begeleiden scrum sessies waarbij we gezamenlijk tot een lean planning komen of waarbij we binnen een bestaande projectplanning detailtaken inzichtelijk maken.
Resource management vraagstukken
Maak de gevraagde capaciteit inzichtelijk voor strategische besluitvorming, zowel voor de korte- als lange termijn.

OVERTUIGD? WIJ WILLEN GRAAG MET U SAMENWERKEN.

Wij bespreken graag in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden.
Als u ons contactformulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR: