Skip to content

engineering professionals

Engineer aan het woord

Naam:

Donny Verhulp

Functie:

Proces engineer

Wat houdt de functie proces engineer in?

Proces engineer is eigenlijk een hele brede functie vertelt Donny enthousiast. “Kort en eenvoudig samengevat, ontwerp ik een nieuw chemisch proces op industriële schaal of houd ik me bezig met het optimaliseren van een bestaand chemisch proces.

Bijvoorbeeld een vraagstuk zoals: hoe kan de bestaande CO-uitstoot op een plant worden verlaagd, zonder dat dit ten koste gaat van de productiecapaciteit en tegen zo laag mogelijke kosten. Dan ben ik als proces engineer verantwoordelijk voor het uiteindelijke procesontwerp om met een oplossing voor deze CO-reductie te komen. Daarvoor doorloop ik samen met een team verschillende fases, zoals het basic design, detail design, constructiefase, testfase en uiteindelijk de opleverfase. Eigenlijk ben ik dus van a t/m z verantwoordelijk voor alle processtappen in het ontwerp om de vermindering in CO-uitstoot te realiseren. Een van die stappen is procesveiligheid. Denk aan HAZOP, LOPA en SIL studies.

Daarin bekijk ik onder andere hoe ik een proces veilig en integer kan ontwerpen of ik bekijk of de huidige veiligheidsstudies nog up-to-date zijn. Sinds ik bij Aram werk, word ik bij verschillende bedrijven gedetacheerd. Veelal bij tank terminals, raffinaderijen of chemiebedrijven. Bij ieder bedrijf is de vraag anders en daarmee de exacte invulling van mijn rol als proces engineer.”

Kort en eenvoudig samengevat, ontwerp ik een nieuw chemisch proces op industriële schaal of houd ik me bezig met het optimaliseren van een bestaand chemisch proces.

Kun je een gemiddelde werkdag omschrijven?

“Dat is lastig, want eigenlijk is geen werkdag hetzelfde”, vervolgt Donny zijn verhaal. “Er zit heel veel afwisseling in mijn baan. Het ene moment sta ik op de plant en stuur ik daar mensen aan. Het andere moment zit ik achter mijn computer voor het herschrijven van een proces, het uitvoeren van processimulaties of ben ik bezig met een veiligheidsstudie. Op de plant is het dynamisch en chaotisch. En als ik dingen uitwerk, zoek ik de rust op en is het belangrijk dat ik me goed kan concentreren. Het is in ieder geval geen 9 tot 5 baan. Er gebeurt altijd wel iets onverwachts waar ik op in moet spelen. De afwisseling en diversiteit, maakt voor mij m’n baan juist heel leuk en interessant.”

Wat vind je het leuke aan jouw vak(gebied)?

“Voornamelijk dat je onbewust heel veel mensen bereikt. Bijvoorbeeld nu met de coronacrisis wordt er een nieuw vaccin ontwikkeld en dat moet op grote schaal worden geproduceerd. Het proces voor de productie van zo’n vaccin wordt straks eerst getest in een proeffabriek en daarna volgt het opschalen van de plant naar de gewenste schaalgrootte. Dat testen en opschalen gebeurt door een proces engineer. Dus op die manier ben je van grote toegevoegde waarde voor de Nederlandse maatschappij en eigenlijk voor de hele wereld. De eindproducten worden vaak door veel mensen gezien, zoals een vaccin of transportbrandstoffen, zoals (bio)diesel of benzine. Maar het proces dat eraan vooraf gaat maakt de uiteindelijke productie pas mogelijk. Ik vind het leuk om aan deze belangrijke stap een bijdrage te kunnen leveren.”

Er zit heel veel afwisseling in mijn baan. Het ene moment sta ik op de plant en stuur ik daar mensen aan. Het andere moment zit ik achter mijn computer voor het herschrijven van een proces, het uitvoeren van processimulaties of ben ik bezig met een veiligheidsstudie.

Welke opleiding heb je gevolgd om proces engineer te kunnen worden?

“Chemische technologie. Ik had al op vrije jonge leeftijd interesse in de werking van processen en chemie. En gelukkig was ik op de middelbare school goed in scheikunde, natuurkunde en wiskunde.

De keuze voor deze opleiding had ik dan ook snel gemaakt. Nadat ik mijn HBO-diploma op zak had, heb ik aanvullend nog de studie Milieu- en Energietechnologie gevolgd. Deze twee studies sloten goed op elkaar aan, maar uiteindelijk is het net als bij elk beroep: het échte vak leer je pas in de praktijk.”

Wat maakt voor jou werken bij Aram uniek?

“De ruimte en flexibiliteit om bijvoorbeeld nieuwe en duurzame technologieën te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om vanuit afvalstoffen hoogwaardige transportbrandstoffen te maken, zoals benzine, diesel en kerosine. Ik krijg intern de support om m’n passie uit te voeren en er wordt tijd, geld en ruimte vrijgemaakt om te experimenteren.

Daarnaast ervaar ik de werksfeer als prettig. Ik ben niet vaak op het hoofdkantoor aanwezig, maar als ik er ben, zijn collega’s altijd geïnteresseerd en belangstellend. Dat geeft toch een collegiaal gevoel, ondanks het feit dat ik bijna altijd op afstand werk.”

Ik krijg intern de support om m’n passie uit te voeren en er wordt tijd, geld en ruimte vrijgemaakt om te experimenteren.

Wil jij ook aan de slag als engineering professional?