Skip to content

Detachering & Consultancy

Detachering van professionals met verschillende expertises van planningsmanagement tot Consultancy.

Direct inzetbaar

U beschikt snel over professionals met de gewenste expertise.

Échte specialisten

Onze professionals kiezen bewust voor projectbeheersing als hun vak.

Flexibiliteit, zonder risico’s

Zolang uw project duurt staat onze professionals voor u klaar.

PLANNINGSMANAGEMENT

Planningsmanagement wordt ingezet om projecten binnen de gestelde tijdsdoelstellingen te realiseren.

Een doordachte planning geeft inzicht in de doorlooptijd van een project, de bijbehorende risico’s (probabilistisch plannen), het kritieke pad, de benodigde resources en de verschillende scenario’s. Daarmee is het een effectief middel om processen te bewaken en bij te sturen. 

Aram heeft jarenlange ervaring in de detachering van professionals in planningsmanagement op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

RISICOMANAGEMENT​

Risicomanagement is een middel dat bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen en het opleveren van projectresultaten.

Dit is een cyclisch proces en voeren wij uit in een aantal stappen. Onze risicomanagers zijn getraind om vanuit een verbindende rol verantwoordelijkheid te nemen bij het inrichten en implementeren van het hele risicomanagementproces in uw project of binnen uw organisatie.

INFORMATIEMANAGEMENT

Binnen Aram volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van big data en business intelligence met veel interesse. Door de gigantische hoeveelheid data die door bedrijven worden gebruikt, groeit de vraag naar het automatiseren en visualiseren van de informatievoorziening. Om verschillende data visueel inzichtelijk te maken, ontwikkelen wij integrale projectbeheersingsdashboards op maat.

Daarnaast worden onze professionals ook gedetacheerd als data-analist, adviseur informatiemanagement en BI-specialist. De combinatie van planning en data-analyse is van grote toegevoegde waarde door de integrale blik die onze professionals op data werpen.

FINANCIEEL MANAGEMENT

Financieel management omvat meerdere aspecten, zoals cost control, kostenbewaking en project control. Tot de werkzaamheden behoren het bewaken van budgetten, het creëren van code structuren, afstemming met de andere disciplines op het gebied van estimating, planning, risico’s en scopebeheer.

Onze professionals rekenen diverse scenario’s door, maken actuele forecasts, stellen budgetten vast voor baselinebeheer, creëren cashflow rapportages en passen earned value methodieken en calculaties toe.

INTEGRALE PROJECTBEHEERSING

Naast planning- en risicomanagement detacheren wij ook professionals die de samenhang tussen de verschillende beheersaspecten zoals tijd, geld, kwaliteit, scope, risico’s en informatie kunnen borgen.

Tijdens de uitvoering van een project houden zij de projectdoelstelling(en) scherp voor ogen en voelen zij zich verantwoordelijk voor de integrale beheersing van deze aspecten om zo het projectresultaat binnen de gestelde kaders te realiseren.

Consultancy

Onze adviseurs worden ingezet bij vraagstukken over project-beheersing, project- en portfoliomanagement.

Onze expertise wordt onder andere ingebracht voor het opstellen van processen, het inzichtelijk maken van planningsknelpunten en het verkorten van doorlooptijden. Daarnaast hebben wij ervaring met claimanalyses en preventie, risicoanalyses en vraagstukken over capaciteitsmanagement. De inzet van onze adviseurs op consultancy basis kan zowel voor een kortstondige opdracht als voor langere verander- en verbetertrajecten.

WAAROM KIEST U VOOR DETACHERING & CONSULTANCY VIA ARAM?

Flexibiliteit

Elke branche, opdrachtgever én project is anders. En iedereen geeft op een andere manier invulling aan projectbeheersing. Dit vraagt om flexibiliteit van onze medewerkers. Wij zijn gewend om snel te schakelen, waardoor we direct inzetbaar en van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

Kennis

Al ruim 20 jaar zijn wij gespecialiseerd in het vak projectbeheersing. Dit kennisniveau houden we op pijl door zowel onze ervaren- als young professionals zelf op te leiden en met regelmaat bij te scholen. Daarnaast organiseren we jaarlijks verschillende kennissessies. Bijvoorbeeld over lessons learned in de praktijk en nieuwe methodieken. 

Ervaring

Elke dag werken onze professionals op complexe projecten in verschillende sectoren voor uiteenlopende opdrachtgevers. Hierdoor kennen wij de meest voorkomende succesfactoren en valkuilen van projectbeheersing. Onze medewerkers hebben de juiste certificeringen en werkervaring om direct mee te draaien in een project. 

Partnerschap

Wij voelen ons betrokken bij onze klanten en zien onze samenwerking als een partnership. Wij denken graag proactief met u mee over de best passende oplossing. Of dit nu gaat om advies en inzet van professionals, een opleidingstraject of software oplossingen

PERSONEEL NODIG MET KENNIS VAN PROJECTBEHEERSING

Aram biedt de mogelijkheid om op korte termijn te beschikken over een (tijdelijke) flexibele schil
van professionals met kennis en ervaring in het vak van projectbeheersing. Dit biedt u de mogelijkheid
om snel over ervaren professionals te beschikken. Juist op het moment dat u die nodig heeft.

VERTROUWDE KENNISPARTNER VAN MEER DAN 100 BEDRIJVEN