Skip to content

Risicomanagement

Een goed ingericht proces voor risicomanagement levert een belangrijke bijdrage aan het inzichtelijk maken van de kansen en risico’s tijdens een project in uitvoering.

Onze visie op risicomanagement

Wij zijn ervan overtuigd dat het effectief is om kansen en risico’s procesmatig aan te vliegen en hiervoor regelmatig met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Zo worden kansen en risico’s vooraf expliciet benoemd en inzichtelijk gemaakt, waardoor het projectteam in staat is deze tijdig te managen en over te rapporteren.

Het tijdig bespreekbaar en inzichtelijk maken van kansen en risico’s levert een positieve bijdrage aan het realiseren van de projectdoelstellingen. Wij zorgen dat deze kennis en informatie wordt gedeeld en geborgd binnen de organisatie, zodat risicomanagement verankerd blijft voor zowel huidige- als toekomstige projecten.

managen van tijd, geld, contract en veiligheid

Tijd

Met onze jarenlange ervaring binnen planningsmanagement is het koppelen van risico’s aan een planning een opdracht die wij graag voor onze klanten uitvoeren. Onze adviseurs hebben veel ervaring in het werken met de software Oracle Primavera Risk Analysis (voormalig Pertmaster) en Oracle Primavera Cloud voor het opstellen van een kwalitatief goede probabilistische planning (PPI). Al onze risicomanagers beheersen ook het vak planningsmanagement. Daarom zijn onze professionals goed in staat om een risicodossier in combinatie met een planning op te stellen en deze vervolgens te analyseren. Hierdoor biedt het uitvoeren van een Monte Carlo Analyse naast een mooie visuele weergave ook inhoudelijk toegevoegde waarde.

Geld

Onze risicomanagers brengen op basis van de geformuleerde risico’s de financiële gevolgen in kaart. Op basis van deze informatie zijn onze professionals in staat om een goede inschatting van de financiële risicoreservering te maken als onderdeel van het projectbudget. Ook tijdens de uitvoering van een project weten wij de financiële risicoreservering te bewaken als integraal onderdeel van de EAC.

Contract

Veiligheid

Veiligheid heeft binnen projecten een prominente plek. Vanuit zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde wordt risicogestuurd gewerkt. Vaak wordt van het aspect veiligheid een apart risicodossier gemaakt dat onderdeel uitmaakt van het veiligheidsplan. Om het totale risicodossier te kunnen borgen, voegen onze risicomanagers het risicodossier veiligheid – op basis van de bestaande veiligheidsprocessen – toe aan het totale risicodossier van het project of de organisatie.

BENIEUWD WAT ONZE PROFESSIONALS VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Wij zien het als een kans om uw risicomanagementproces in te richten.
Meer informatie of advies inwinnen?

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR: