Skip to content

INFORMATIEMANAGEMENT

DOOR ONZE ERVARING MET COMPLEXE DATA ZIEN WIJ KANSEN OM INFORMATIE OP EEN SLIMME MANIER TE VISUALISEREN EN EFFICIËNTER RAPPORTAGES TE DRAAIEN.

Slim koppelen van uw data en processen in een visueel dashboard

Binnen Aram volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van big data en business intelligence met veel interesse. Door de enorme hoeveelheid data die door bedrijven worden gebruikt, groeit de vraag naar het automatiseren en visualiseren van de informatievoorziening en informatiemanagement. In de plannings– en risicowereld wordt vaak om o.a. Gantt charts, s-curves, tornado- en distributiegrafieken gevraagd. Maar die losse rapporten laten geen duidelijk en integraal overzicht van een project zien. Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van het omzetten van gegevens naar bruikbare stuurinformatie en deze data op een integraal projectbeheersingsdashboard te visualiseren. Als je bijvoorbeeld naar de volle breedte van een project kijkt en data uit verschillende systemen over tijd, geld, urenbesteding, risico’s, scope, resources en locatiegegevens samenvoegt in één overzichtelijk dashboard, ontstaan er vaak betere en interessante inzichten. Hierdoor bent u in staat om (nog) effectiever en efficiënter projecten of organisaties aan te sturen. Bovendien worden door het dashboard de activiteiten en risico’s beter inzichtelijk gemaakt. Op die manier kunt u intern eenvoudiger rapporteren op verschillende organisatieniveaus en gefilterde data ook extern presenteren aan overige partijen of stakeholders.

Detachering & Consultancy - Informatiemangement

Onze werkwijze

Starten met het onderzoeken en helder krijgen wat de klant precies inzichtelijk wil maken en welke data hierover al beschikbaar is.

1

Controleren of deze gegevens al voldoende in de organisatie worden geborgd en of deze van goede kwaliteit zijn.

2

Als dat niet het geval is, starten we eerst met het optimaliseren van de bestaande data.

3

Onderzoeken welke datasets we kunnen combineren, Denk aan planningen, risicodossiers of gegevens uit een ERP-systeem.

4

Valideren van de verschillende datasets.

5

Waar mogelijk verrijken we direct de bestaande data, zodat dit ook voor andere doeleinden bruikbaar is.

6

Zodra alle data inzichtelijk is, kunnen we een integraal projectbeheersingsdashboard ontwikkelen. In dit dashboard maken we de gecombineerde data overzichtelijk. Denk hierbij aan een kaartweergave of een 3D-model. Dit kan in combinatie met standaard weergaves, zoals histogrammen en Gantt-charts.

7

Het dashboard wordt ook interactief, zodat u sneller op bepaalde informatie kunt inzoomen zonder het totaaloverzicht te verliezen. Zo wordt het makkelijker om betere rapportages te draaien. Zowel intern voor verschillende organisatieniveaus (afdelingen of hoger management) als voor externe partijen en stakeholders.

8

Voordelen van een op maat gemaakt integraal projectbeheersingsdashboard

Slimme dingen doen met uw data en dit omzetten in een integraal projectbeheersingsdashboard levert vele voordelen op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Datakoppeling met privacy waarborging

Het dashboard dat wij ontwikkelen, bieden we onder andere cloud-based aan. Hiermee sluiten we als het ware aan op uw databron(nen) en kunnen we op een veilige manier data uitwisselen en uw bestaande data verrijken. De datakoppeling met het dashboard kan op basis van uw wensen en privacyrichtlijnen worden ingericht zonder dat u hiervoor zelf aparte software hoeft aan te schaffen. De privacy waarborging geldt voor de data én eindgebruiker. Dit betekent dat het mogelijk is voor de verschillende projectteamleden verschillende toegangsmogelijkheden in te regelen en dat zowel interne als externe betrokkenen in een afgeschermde en veilige data-omgeving kunnen meekijken.

Benieuwd wat onze professionals in Informatiemanagement voor u kunnen betekenen?

Binnen Aram is er een dedicated development team bezig met de ontwikkeling van dashboards en informatiemanagement.
Zowel inhoudelijk als technisch zijn wij continu bezig om dit product en onze dienstverlening hierin steeds verder te ontwikkelen en optimaliseren.

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR: