Gestart als planner en verbreed tot data-analist

Twee jaar geleden begon onze collega Mark Pathuis aan het Traineeship Projectbeheersing bij Aram. Na het volgen van een intern opleidings-traject ging hij tijdens zijn eerste opdracht als projectplanner aan de slag. Daar kon hij de geleerde theoretische kennis toepassen in de praktijk.
Inmiddels is Mark verschillende opdrachten verder en is zijn focus nu verschoven van planning naar data-analyse. Die verbreding in het vak vindt hij zelf heel leuk.

Van ruwe datasets tot bruikbare rapportages

Mark vertelt enthousiast over zijn aanpak: “Ik start altijd met het exporteren van data uit verschillende systemen zoals Navision, Primavera P6 en Microsoft Dynamics. Vaak kom ik er dan achter dat de data niet volledig is of dat er niet de juiste informatie wordt opgehaald. Dus dan ga ik op zoek naar die informatie, net zo lang tot alles compleet is. Als de datasets eenmaal goed zijn, voeg ik de verschillende databestanden samen. Daarna is het tijd voor het analyseren en maak ik rapportages die bruikbaar zijn op zowel operationeel- als managementniveau. Deze rapportages geven bijvoorbeeld de status weer van realisatie vs prognose of van actuals vs baseline. Zo kun je precies zien waar de kansen liggen om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten of waar bijgestuurd moet worden op tijd, geld, risico’s en/of resources. Op dit moment maak ik de analyses en rapportages voornamelijk in Excel. Daarvoor gebruik ik toepassingen, zoals PowerQuery en PowerPivot. In de toekomst wil ik ook gebruik maken van andere, vergelijkbare software, zoals PowerBI.”

Planning en data-analyse is een goede combi

Mark vervolgt zijn verhaal met: “Het goed kunnen koppelen en analyseren van verschillende soorten data, levert eigenlijk voor elk bedrijf iets op. Als projectplanner weet ik welke data relevant zijn voor welk vraagstuk. Ik merk dat ik door de combinatie van planning en data-analyse nu van meer toegevoegde waarde ben voor de klanten waar ik werkzaam ben. Ik bekijk de dingen namelijk vanuit een breder perspectief en leg andere verbanden.”

Een divers competentiepakket

Breed inzetbaar zijn, vraagt ook om een brede set aan competenties en vaardigheden. Mark antwoordt lachend: “Ja, dat klopt eigenlijk wel. Zo vraagt het bijvoorbeeld bepaalde software kennis, analytisch denkvermogen en goede communicatieve vaardigheden. Met name dat laatste wordt vaak onderschat. Ik vind het belangrijk om goed te begrijpen naar welke inzichten mijn klant of opdrachtgever op zoek is en welke informatie voor hen van belang is. Dat betekent dat ik me moet kunnen verplaatsen in hun rol, werk en belangen. Ik denk dat het verplaatsen in de eindgebruiker iets is wat ik van nature al doe. Ik kan namelijk van alles bouwen, eindeloos analyseren en een grote diversiteit aan rapportages maken, maar als vervolgens niemand er iets mee doet, heeft het maar weinig waarde en help ik een bedrijf niet verder.”

Het goed kunnen koppelen en analyseren van verschillende soorten data, levert eigenlijk voor elk bedrijf iets op. Als projectplanner weet ik welke data relevant zijn voor welk vraagstuk.

Leerzaam en leuk

Gaaf als mensen in hun werk de vrijheid en kans krijgen om zich te verbreden. Mark beaamt dit: “Ik vind het echt leuk om nu als data-analist te werken. Het vraagt namelijk om een andere manier van analytisch denken en een andere set aan competenties. Soms grap ik wel eens dat ik de hele dag aan het puzzelen ben. Met de kennis uit mijn opleiding, het traineeship en Excel-trainingen heb ik mezelf deze verbreding eigenlijk aangeleerd. Natuurlijk heb ik ook het geluk dat ik nu bij een opdracht zit, waar ik veel leer en de vrijheid en het vertrouwen krijg om zelf nieuwe dingen op te zetten. Ik doe werk waar ik veel energie van krijg. Het is tof dat Aram mij de mogelijkheid biedt om mezelf breder te ontwikkelen. Kortom: een passende opdracht én de vrijheid van m’n werkgever. Met die ideale combinatie heb ik nu te maken!”